Rodinné právo

Rodinné právo

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které vystupují v rodině v různých rolích. V oblasti rodinného práva poskytujeme právní poradenství v otázce práv a povinností mezi manžely navzájem, mezi rodiči a dětmi a dále mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují. Plně si uvědomujeme, že oblast rodinného práva je velice citlivá, neboť klienti, kteří se na nás obrátí, často prochází nelehkou životní situací, a proto vždy přistupujeme k našim klientům ohleduplně a snažíme se najít co nejpřijatelnější řešení a poskytnout jim psychickou pomoc.

V oblasti rodinného práva poskytujeme zejména tyto právní služby a poradenství:

  • příprava rozvodů sporných i nesporných a zastupování v řízení o rozvod 
  • zastupování v řízení o úpravě péče o nezletilé dítě, o styku s nezletilým dítětem a o určení výživného
  • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů (SJM)
  • konzultace a příprava obsahu předmanželských smluv a smluv o úpravě společného jmění manželů (zejména zúžení a rozšíření společného jmění manželů)
  • zastupování a právní poradenství při určování (zvýšení/snížení) výživného (na zletilé dítě, nezletilé dítě, mezi manžely, příbuznými)
  • právní poradenství v oblasti neplatnosti a neexistence manželství
  • zastupování a právní poradenství při určení rodičovství (určení a popření otcovství)

Potřebujete se poradit?

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů