Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí v sobě zahrnuje zejména převod nemovitostí, nájem bytu či právo stavby. Jedná se o jednu z nesložitějších oblastí, která sebou nese jak finanční, tak právní rizika. Při převodu nemovitosti vám poskytneme kompletní právní servis zahrnující zejména sepis/revize smlouvy, ověření podpisů, advokátní úschovu financí, podání návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí. Nepodceňujte právní stránku smluv, neboť i přesto, že se shodnete na celém jejich obsahu, nedostatečně nebo nesprávně formulovaná smlouva vám může v budoucnosti přinést nemalé komplikace a finanční ztráty.

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme zejména tyto právní služby a poradenství:

  • příprava a revize smluv a jiných dokumentů týkajících se nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva apod.)
  • příprava a revize zástavních smluv a smluv o věcných břemenech
  • advokátní úschova peněz a listin
  • příprava podání na katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí
  • komplexní právní poradenství při nájmu bytů, nájmu a podnájmu nebytových a jiných prostor a celých nemovitostí
  • právní pomoc při vypořádání podílového spoluvlastnictví

Potřebujete se poradit?

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů