Občanské právo

Občanské právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství a právní pomoc v celém spektru občanského práva. „Nový“ občanský zákoník, který vstoupil v roce 2014 do podoby účinného zákona, obsahuje více než 3000 paragrafů a přinesl s sebou řadu otázek a nejasností. Ustanovení tohoto zákoníku se dotýkají každodenních aktivit všech občanů, přičemž orientace v zákoníku není pro laickou veřejnost věc jednoduchá.

V oblasti občanského práva poskytujeme zejména tyto právní služby a poradenství:

  • zastupování v občansko-právních sporech (právní pomoc při mimosoudním řešení sporů a zastupování v soudním řízení před soudy všech stupňů)
  • právní pomoc v oblasti věcných práv (právo vlastnické, práva odpovídající věcným břemenům, zástavní právo, zadržovací právo, právo stavby, předkupní právo, sousedská práva)
  • sepis/revize jednotlivých smluvních typů (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o dílo, směnná smlouva apod.), právní poradenství při vymáhání veškerých nároků vyplývající ze závazků
  • právní poradenství související s problematikou spotřebitelských smluv, zejména ochrana práv spotřebitele, uplatnění reklamace zboží apod.

Potřebujete se poradit?

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů