Professionality & Humanity

Professionality & Humanity

Advokátní kancelář JUDr. Michaely Hyklové je mladá rozvíjející se advokátní kancelář se zaměřením na poskytování komplexních právních služeb. Máme dlouholeté zkušenosti zejména v oblasti občanského, obchodního, rodinnéhotrestního práva.

Naším hlavním cílem je spolehlivost a spokojenost klienta

Právní služby poskytujeme rychle, profesionálně a za příznivou cenu. O vývoji kauzy klienty vždy pravidelně informujeme. Prosazujeme osobní přístup, flexibilitu a odbornost. Zájem klienta je u nás vždy na prvním místě.

Samozřejmostí je u nás zastupování v řízení před soudy všech stupňů, včetně soudů rozhodčích, sepis všech druhů a typů smluvní dokumentace, právních stanovisek a rozborů. Poskytujeme kompletní právní servis zahrnující i advokátní úschovu a ověřování podpisů. Naše kancelář dále spolupracuje s daňovými poradci.

co nabízíme?

JUDr. Michaela Hyklová

absolvovala v roce 2010 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014, kdy složila rigorózní zkoušku v oblasti rodinného práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je oprávněna užívat akademický titul JUDr.

V roce 2010 zahájila právní praxi, kdy po ukončení studia pracovala v několika renomovaných advokátních kancelářích v centru Prahy jako advokátní koncipientka a advokátka. V průběhu své praxe získala značné a bohaté zkušenosti v oblasti celé generální praxe, a to zejména v oblasti občanského, rodinného, obchodního a trestního práva. Dále se věnuje publikační a přednáškové činnosti.

V roce 2013 složila úspěšně advokátní zkoušku a od 1.1.2014 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory.

Při poskytování právních služeb spolupracujeme rovněž s dalšími advokátními kancelářemi:

  • JUDr. Kateřina Ryslová
  • Mgr. Yanina Vasilieva
  • Mgr. Kateřina Zemanová
  • JUDr. Marek Chlebik
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů