Právo obchodních společností

Právo obchodních společností

Poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností. Zajišťujeme zejména založení a vznik korporací, včetně zápisu společnosti do obchodního rejstříku, jakož i další služby, které se založením společnosti souvisí. Dále realizujeme přeměny obchodních korporací a pořádáme valné hromady. V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti, a proto naše služby využívají významné podnikatelské subjekty.

V oblasti práva obchodních společností poskytujeme zejména tyto právní služby a poradenství:

  • právní pomoc a poradenství při založení nových obchodních společností (veřejná obchodní společnost ­ v.o.s., komanditní společnost ­ k.s., společnost s ručením omezeným – s.r.o., akciová společnost - a.s.) a družstev a jejich zápisu do obchodního rejstříku
  • příprava společenských smluv a stanov
  • zápisy společností do obchodních rejstříků a zastupování v řízení před rejstříkovými soudy 
  • právní pomoc při změnách zakladatelských dokumentů obchodních korporací (změna výše obchodního podílu, změna názvu, změna sídla, změna počtu členů statutárního orgánu, změna předmětu podnikání)
  • příprava a organizace valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
  • poradenství a právní pomoc související se zánikem obchodních korporací

Potřebujete se poradit?

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů